موضوعات

جاده ابریشم نقشی اساسی در ارتباط میان فرهنگ های مختلف داشته است. عناصر فرهنگی همچون آداب و رسوم، هنر، موسیقی، صنایع دستی، زبان و سنت های غذایی همگی به نوعی نمایانگر تعاملات فرهنگی میان اقوام و ملت های گوناگونند. 

UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest, Themes.  © Sajed Haqshenas 19 years old, Iran

بناها و مکان های تاریخی و نیز آثار و شاهکارهای معماری منعکس کننده تعاملات فرهنگی در طول جاده ابریشم هستند. این مکان ها و آثارنه تنها شاهدی بر گذشته ای پربارند بلکه برای جوامع محلی عصر معاصرمرجعی از انتقال دانش و آموختن ازهمدیگرند.

UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest, Themes. © Najeebullah Azad, 25 years old, Afghanistan

در طول قرن های گذشته، مناظر طبیعی همواره زمینه مساعدی برای تبادلات میان فرهنگی درامتداد جاده های ابریشم فراهم کرده اند.

این مناظر گاه به کانون های چشمگیری برای تبادلات میان اقوام مختلف تبدیل شده اند.

UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest, Themes. © Mirkan Tunç, 23 years old, Turkey

اقوام مختلف در امتداد جاده ابریشم همواره مشغول سفر، ساختن، اسکان گزیدن و یا درگیر تبادلات تجاری و فرهنگی بوده اند. این تبادلات در چهارچوب روابط با اقوام ساکن در دیگر مناطق و فرای  مرزهای  جغرافیایی و فرهنگی انجام می شده است.

UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest, Themes. © Sharma Nachiket, 16 years old, India